HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY

 

LỊCH SINH HOẠT 1 NGÀY CỦA BÉ

KHỐI MẪU GIÁO

THỜI GIAN

HOẠT ĐỘNG TRONG  NGÀY

07:00 – 07:30

Đón trẻ - Tập thể dục sáng

07:30 – 08:00

Ăn sáng, uống sữa

08:00 - 08:30

Hoạt động có chủ đích

08:30 – 09:00

Học năng khiếu

09:00 – 09:30

Hoạt động ngoài troi

09:30 – 10:15

Hoạt động góc

10:15 – 10:30

Vệ sinh cá nhân

10:30 – 11:30

Ăn trưa

11:30 – 12:00

Vệ sinh, thay đồ , uống sữa

12:00 – 14:00

Ngủ trưa

14:15 – 14:50

Ăn xế , uống nước trái cây

15:00 – 15:30

Tắm bé

15:35 – 16:15

Trò chuyện với bé

16:15 – 17:15

Trả bé

 

LỊCH SINH HOẠT 1 NGÀY CỦA BÉ

KHỐI NHÀ TRẺ

 

THỜI GIAN

HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY

07:00 – 07:30

Đón trẻ - Tập thể dục sáng

07:30 – 08:00

Ăn sáng, uống sữa

08:15 - 08:30

Hoạt động có chủ đích

08:30 – 09:00

Hoạt động ngoài trời

09:00 – 09:15

Vệ sinh cá nhân – Ăn Yaourt

09:20 – 10:45

Hoạt động góc

09:45 – 10:00

Vệ sinh

10:10 – 10:40

Ăn trưa

11:00 – 12:00

Vệ sinh, thay đồ , uống sữa

12:00 – 14:00

Ngủ trưa

14:15 – 14:50

Ăn xế , uống nước trái cây

15:00 – 15:30

Tắm bé

15:35 – 16:15

Trò chuyện với bé

16:15 – 17:15

Trả bé