CHƯƠNG TRÌNH HỌC » Giới thiệu chương trình giảng dạy trường MN Lữ Gia
Đổi mới phương pháp giáo dục là mục tiêu của “Chương trình Chăm sóc và Giáo dục Trẻ mầm non” của Bộ Giáo Dục – Đào Tạo. Trong đó, trẻ là chủ thể tích cực, giáo viên là người tạo cơ hội, hướng dẫn, gợi mở các hoạt động khám phá, tìm tòi, học hỏi của trẻ.
Học mầm nonXuất phát từ chính nhu cầu cuộc sống của trẻ mầm non và hệ thống khoa học về sức khỏe, xã hội, thiên nhiên, nghệ thuật và văn hóa ngôn ngữ, Chương trình Hoạt động và Giáo dục của Trường Mầm Non Lữ Gia là một sự kết hợp hoàn hảo giữa “Chương trình Chăm sóc và Giáo dục Trẻ mầm non” của Bộ Giáo Dục – Đào Tạo và phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến nước ngoài, cùng những học liệu, sách hướng dẫn, trò chơi, truyện kể, hoạt động sáng tạo của các chương trình như More4Kids, Toán học Public Method, kỹ năng sống Smilekids…  
Các hoạt động giảng dạy, vui chơi, rèn luyện thể chất, thói quen, tình cảm, thẩm mỹ được tổ chức theo hướng tích hợp, gợi mở, sáng tạo để góp phần phát triển toàn diện về thể chất, nhân cách, tinh thần cũng như tư duy cho trẻ từ 24 tháng tuổi cho đến 6 tuổi.